Da vi køber vores vand ved

Odder forsyningsselskab I/S

Vandkvaliteten kan ses hos

Du er her » Forside

Neder Randlev vandværk

Nederrandlev vandværk formål er at forsyne forbrugerne inden for området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris.

 

Selskabet, der er stiftet 1940, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nederrandlev vandværk AmbA og har hjemsted i Odder kommune.

Kontakt

 

 

 Vandkvalitet

Parameter Enhed  Typiske værdier  Grænseværdi 
Hårdhed d°H

13 - 15 (middelhårdt)

intet krav

 

 

Bestyrelsen består af 3 plus 1 suppleant, medlemmer er valgt blandt andelshaverne for mindst 2 år ad gangen

 

Selskabets medlemmer er grundejere, som har betalt anlægsbidrag, eller personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

Andelshaverne er de grundejere, hvis ejendomme forsynes med vand fra vandværket.

 

Lejere kan af ejeren få delegeret indflydelse på selskabet - se vedtægterne.